Badania przesiewowe XRF klawiatur komputerowych.

By |2022-03-28T14:50:55+02:0028/03/2022|

Zasadniczą misją Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC jest wspieranie producentów i importerów działających na terenie Polski w zakresie wprowadzania na rynek Unii Europejskiej bezpiecznego sprzętu elektrycznego, zgodnego z obowiązującymi normami i dyrektywami. Między innymi dlatego podjęliśmy decyzję o stworzeniu cyklu artykułów poświęconych badaniom sprzętu komputerowego. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić wyniki przesiewowych badań XRF klawiatur. Klawiatury podobnie jak [...]

PBB, PBDE – Popularne uniepalniacze bromowane

By |2022-03-25T09:12:42+01:0025/03/2022|

Jednym z problemów z jakim muszą zmierzyć się producenci tworzyw jest ich odporność na ogień. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku sprzętu elektrycznego, który w czasie swojej pracy generuje ciepło, gdyż może dojść do samozapłonu urządzenia lub do stopienia materiału, z którego jest wykonany. W celu opóźnienia samozapłonu do tworzywa dodaje się różnego [...]

Czy myszki komputerowe spełniają wymagania dyrektywy RoHS? Badanie przesiewowe XRF myszek komputerowych

By |2022-03-25T08:54:44+01:0010/03/2022|

1 lipca 2006 roku weszła w życie Dyrektywa RoHS (2011/65/UE), która wprowadza ograniczenia w stosowaniu niektórych substancji chemicznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jak już nie raz było wspominane dyrektywa ta obejmuje stosowanie takich substancji jak ołów, kadm, rtęć, chrom sześciowartościowy, PBB, PBDE oraz czterech ftalanów: DEHP, BBP, DBP oraz DIBP, które mają negatywny [...]

Nadchodzące wydarzenia

  1. Wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) dla źródeł światła
  2. WEBINARIUM – 2011/65/UE dyrektywa RoHS II wymagania wobec producentów i importerów
  3. Znak CE i deklaracja zgodności UE dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych w tym oświetlenia - darmowe otwarte webinarium
  4. Wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) dla źródeł światła
Idź do góry