Badania przesiewowe XRF klawiatur komputerowych.

By |2022-03-28T14:50:55+02:0028/03/2022|

Zasadniczą misją Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC jest wspieranie producentów i importerów działających na terenie Polski w zakresie wprowadzania na rynek Unii Europejskiej bezpiecznego sprzętu elektrycznego, zgodnego z obowiązującymi normami i dyrektywami. Między innymi dlatego podjęliśmy decyzję o stworzeniu cyklu artykułów poświęconych badaniom sprzętu komputerowego. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić wyniki przesiewowych badań XRF klawiatur. Klawiatury podobnie jak [...]

PBB, PBDE – Popularne uniepalniacze bromowane

By |2022-03-25T09:12:42+01:0025/03/2022|

Jednym z problemów z jakim muszą zmierzyć się producenci tworzyw jest ich odporność na ogień. Problem ten jest szczególnie istotny w przypadku sprzętu elektrycznego, który w czasie swojej pracy generuje ciepło, gdyż może dojść do samozapłonu urządzenia lub do stopienia materiału, z którego jest wykonany. W celu opóźnienia samozapłonu do tworzywa dodaje się różnego [...]

Czy myszki komputerowe spełniają wymagania dyrektywy RoHS? Badanie przesiewowe XRF myszek komputerowych

By |2022-03-25T08:54:44+01:0010/03/2022|

1 lipca 2006 roku weszła w życie Dyrektywa RoHS (2011/65/UE), która wprowadza ograniczenia w stosowaniu niektórych substancji chemicznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jak już nie raz było wspominane dyrektywa ta obejmuje stosowanie takich substancji jak ołów, kadm, rtęć, chrom sześciowartościowy, PBB, PBDE oraz czterech ftalanów: DEHP, BBP, DBP oraz DIBP, które mają negatywny [...]

Chrom (VI) – dlaczego został ujęty w Dyrektywie RoHS?

By |2022-02-21T12:31:47+01:0021/02/2022|

Chrom jest srebrzystym metalem szeroko występującym w skorupie ziemskiej. Jego nazwa pochodzi od greckiego „chroma” co oznacza „kolor”. Nazwa ta idealnie obrazuje ten pierwiastek, gdyż tworzy on wiele różnobarwnych związków w zależności od stopniach utlenienia chromu. Chrom i jego związki znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle. Wykorzystywane są m.in. podczas produkcji stali nierdzewnej, w procesach [...]

Migotanie światła a Ekoprojekt

By |2022-02-10T16:08:04+01:0024/09/2021|

Wpływ migotania źródeł światła oraz opraw oświetleniowych na otoczenie. Coraz częściej na urządzeniach elektrycznych spotkać możemy się z oznaczeniem Flicker free. Dotyczy to zwłaszcza ekranów komputera, telewizorów LED, ale także oświetlenia. Z języka angielskiego słowo Flicker oznacza dosłownie migotanie. Zarówno producenci elektronicznych wyświetlaczy jak i oświetlenia starają się wyeliminować problem migotania światła. Pod koniec 2021 [...]

Ekoprojekt dla oświetlenia czyli wspólna troska o środowisko naturalne

By |2021-07-21T07:48:01+02:0021/07/2021|

Analiza zmian zachodzących w rozporządzeniach 2019/2020 i 2019/2015 Odkąd Unia Europejska istnieje w obecnym kształcie czyli od 2009 roku, jednym z jej głównych celów jest troska o środowisko naturalne. Między innymi dlatego formułuje ona rozporządzenia nakazujące producentom stosowanie takich technologii, które będą ekologiczne a tym samym najkorzystniejsze dla naszej planety. Co jakiś czas, kiedy [...]

Wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) dla źródeł światła

By |2021-06-09T13:01:23+02:0009/06/2021|

Od 01.09.2021 r. zaczną obowiązywać nowe rozporządzenia dotyczące zarówno etykietowania (rozp. nr 2019/2015), jak i funkcjonalności źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego (rozp. nr 2019/2020). Każdy producent czy importer źródeł światła oraz tzw. oddzielnego osprzętu sterującego w Unii Europejskiej ma obowiązek dostosować się do nowych wymagań. Jakie zmiany nas czekają? Nowe rozporządzenia narzucają nie [...]

RoHS – Kalifornia

By |2021-02-04T13:53:35+01:0004/02/2021|

Jak wspominaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów, każdy producent oraz przedsiębiorca wprowadzający sprzęt elektroniczny lub elektryczny powinien stosować do wytycznych RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Dyrektywa ta pozwala na zwiększenie ochrony środowiska oraz zdrowia człowieka poprzez ograniczenie stosowania w produkcji substancji szkodliwych, które mogą w późniejszym czasie przenikanić z odpadów elektrycznych i elektronicznych do [...]

RoHS – w UE i na świecie – wstęp

By |2022-02-10T15:51:06+01:0001/10/2020|

Celem stworzenia dyrektywy RoHS (Restriction of Hazardous Substances) było ujednolicenie ustawodawstw Państw Członkowskich Unii Europejskiej odnośnie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ograniczenia jakie niesie RoHS mają na celu przyczynienie się do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi poprzez zmniejszenie przenikania szkodliwych substancji, które dostają się do otoczenia z odpadów elektronicznych i [...]

Ważne zmiany dotyczące zasilaczy zewnętrznych

By |2022-02-10T15:57:36+01:0015/01/2020|

Pod koniec 2019 roku ukazało się Rozporządzenie Komisji UE nr 2019/1782 zmieniające rozporządzenie nr 278/2009 dotyczące zasilaczy zewnętrznych. Rozporządzenie wchodzi w życie do bezpośredniego stosowania od 1 kwietnia 2020 roku i wnosi szereg istotnych zmian, które zwiększają wymagania wobec zasilaczy zewnętrznych. Oto najważniejsze: w artykule 2 zmieniono niektóre definicje opisujące zasilacz zewnętrzny; w punkcie 1 [...]

Nadchodzące wydarzenia

  1. Wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) dla źródeł światła
  2. WEBINARIUM – 2011/65/UE dyrektywa RoHS II wymagania wobec producentów i importerów
  3. Znak CE i deklaracja zgodności UE dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych w tym oświetlenia - darmowe otwarte webinarium
  4. Wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) dla źródeł światła
Idź do góry