Składanie odwołań i skarg.

Składanie odwołań i skarg.

Odwołanie lub skargę należy złoży w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej rcc@rcc.com.pl w ciągu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z badań. Skargi składane po tym terminie mogą nie zostać rozpatrzone.

Schemat postępowania w trakcie rozpatrywania skargi, odwołań zawarty jest w poniższym dokumencie.