Każdy producent doskonale wie, że oznakowanie CE jest dowodem na spełnienie zasadniczych wymagań zgodnych z dyrektywami nowego podejścia obowiązującymi na rynkach Unii Europejskiej. Dla opraw oświetleniowych to głównie trzy dyrektywy

  • Dyrektywa 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
  • Dyrektywa 2014/30/UE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC),
  • Dyrektywa 2011/65/UE dyrektywa RohS II

Dowodem na spełnienia wymagań jest przebadanie produktu na zgodność z zharmonizowanymi normami danej dyrektywy. W przypadku dyrektywy LVD między innymi jest to norma dotycząca bezpieczeństwa fotobiologicznego PN-EN 62471:2010.

Również podstawowa norma, której wymogi muszą spełniać wszystkie oprawy oświetleniowe PN-EN 60598-1:2015-04 w punkcie 4.42 mówi o zagrożeniach fotobiologicznych i przebadaniu oprawy na zagrożenie siatkówki oka światłem niebieskim oraz nakłada na producenta obowiązek podania grupy ryzyka na etykiecie produktu.

Dlaczego na większości etykietach opraw oświetleniowych brakuje oznaczenia grupy ryzyka?

Często na oprawie widnieje oznaczenie CE i jednocześnie jest brak informacji o klasie bezpieczeństwa fotobiologicznego, zgodnie z obowiązującymi zasadami dla grup ryzyka RG0 i RG1 nie ma obowiązku umieszczania takiej informacji na etykiecie. Grupy te oznaczają, że oprawa nie stwarza zagrożenia w żadnych warunkach lub stwarza niskie zagrożenie. Jednak kiedy mamy grupę RG2 i RG3 to należy takie informacje umieścić na etykiecie.

Jak możemy sprawdzić czy producent w swoich badaniach uwzględnił normę bezpieczeństwa fotobiologicznego?

Aby mieć pewność, że brak informacji na etykiecie oznacza GR0 lub GR1 a nie niedbalstwo producenta, wystarczy przejrzeć deklarację zgodności danego produktu. W deklaracji zgodności producent powinien powołać się na normę bezpieczeństwa fotobiologicznego.

Co wpływa na bezpieczeństwo fotobiologiczne oprawy oświetleniowej?

Zarówno czas ekspozycji na działanie danego źródła światła, odległość od niego, moc oprawy, temperatura barwowa jak i konstrukcja źródła światła/oprawy, która może powodować skupienie wiązek światła niebieskiego, ma wpływ na sklasyfikowanie lampy w odpowiedniej grupie ryzyka. Niestety część producentów nie ma świadomości, że projektując i tworzącą gotowy produkt nie może opierać się tylko na  badania dotyczących fotobiologii producenta diod ale powinien sprawdzić to w gotowym produkcie. W ten sposób na rynek może zostać wprowadzone oświetlenie, które będzie szkodziło naszemu zdrowiu a w szczególności naszemu wzrokowi.

Jako ośrodek badawczy posiadamy pracownię Fotometrii i Fotobiologii, w której możesz sprawdzić czy oprawy oświetleniowe, które tworzysz, sprzedajesz, importujesz spełniają podstawowe wymagania.

Czy wiesz że...

  • 90% osób aktywnych zawodowo spędza czas w pomieszczeniach zamkniętych,
  • 200 dni w roku dzieci spędzają w oświetlonych szkolnych pomieszczeniach,
  • kilka godzin dziennie dzieci spędzają czas przed telewizorami, smartfonami, komputerami, które również emitują światło niebieskie,
  • światło niebieskie powoduje obumieranie komórek fotoreceptorowych w oku,
  • dzieci są bardziej wrażliwe na zagrożenie światłem niebieskim niż osoby dorosłe,
  • 60% osób w krajach rozwiniętych spędza nie mniej niż 6 godzin przed ekranem.