Formularz zgłoszeniowy


  Czym jest RoHS i dlaczego jest tak istotny – darmowe, otwarte webinarium 14/09/2021 godz. 9:00 - 09:45
  Ekoprojekt dla oświetlenia – wymogi dla producentów i importerów 14/09/2021 godz. 10:00 - 13:00
  WEBINARIUM – 2011/65/UE dyrektywa RoHS II wymagania wobec producentów i importerów 28/09/2021 godz. 11:00 - 12:30
  Czym jest RoHS i dlaczego jest tak istotny – darmowe, otwarte webinarium 12/10/2021 godz. 9:00 - 09:45
  Otwarty webinar – Baza EPREL jak się w niej poruszać – wymagania dla producentów oświetlenia i produktów z oświetleniem 12/10/2021 godz. 10:30 - 11:15
  Ekoprojekt dla oświetlenia – wymogi dla producentów i importerów 19/10/2021 godz. 9:30 - 12:30
  WEBINARIUM – 2011/65/UE dyrektywa RoHS II wymagania wobec producentów i importerów 26/10/2021 godz. 11:00 - 12:30