Formularz zgłoszeniowy

    WEBINARIUM – 2011/65/UE dyrektywa RoHS II wymagania wobec producentów i importerów, 250PLN netto + podatek VAT 23% / 1 osoba, 09/06/2022 godz.11:00 - 12:30
    Ekoprojekt dla oświetlenia – wymogi dla producentów i importerów, 400PLN netto + podatek VAT 23% / 1 osoba, 21/06/2022 godz.09:30 - 11:00