Co to jest bezpieczeństwo fotobiologiczne źródeł światła?

W XXI wieku ludzkość postrzega sztuczne światło jako coś zupełnie naturalnego i kompatybilnego z naszą egzystencją. Tymczasem w wyniku coraz większej ilości niebezpieczeństw środowiskowych oraz niejednokrotnie nieuczciwych producentów, którzy nie przykładają wagi do prawnych unormowań dotyczących wymagań produktowych, określonych normami, konsument narażony jest na wiele zagrożeń.

Zarówno sztuczne jak i naturalne źródła promieniowania mogą powodować zagrożenia fotobiologiczne dla skóry i oczu.

Do najczęściej spotykanych schorzeń można zaliczyć:

  • zaćmę powodowaną podczerwienią,

  • zapalnie rogówki powodowane nadfioletem,

  • zapalenie siatkówki powodowane światłem niebieskim,

  • uszkodzenie termiczne siatkówki,

  • zaćmę powodowana nadfioletem,

  • erytemę powodowana nadfioletem.

Bezpieczeństwo fotobiologiczne - podrażnione oko

Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych – cztery grupy ryzyka

Norma PN-EN 62471:2010  mówiąca o bezpieczeństwie fotobiologicznym lamp i systemów lampowych wyróżnia cztery grupy ryzyka:

  • grupa wolna od ryzyka – lampy nie stwarzają zagrożenia fotobiologicznego,

  • grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)  – lampy nie powodują zagrożenia w normalnych warunkach użytkowania,

  • grupa ryzyka 2 (umiarkowane ryzyko) – lampy nie powodują zagrożenia związanego z reakcją oka na bardzo jaskrawe źródła;

  • grupa ryzyka 3 (wysokie ryzyko) – lampy stanowią zagrożenia nawet w wyniku krótkiej ekspozycji. Wykorzystanie ich w oświetleniu ogólnym jest niedozwolone.

Odpowiedź biologiczna organizmu na dawkę promieniowania może być różna. Aby ustalić poziom zagrożenia należy przeprowadzić badania, polegające na porównaniu dwóch źródeł światła. Przede wszystkim, należy zbadać o ile więcej światła niebieskiego emituje przykładowo jedna próbka względem drugiej w tej samej temperaturze barwowej. Gdy już znane są wyniki tego badania należy je porównać  do źródła wzorcowego i ustalić, o ile większa jest tzw. dawka ekspozycyjna.

Widmo światła widzialnego

Zadbaj o bezpieczeństwo fotobiologiczne Twoich produktów

Mając wiedzę na temat znaczenia zagrożeń fotobiologicznych w interesie producenta lub dostawcy jest aby zatroszczyć się o rzetelne badania, potwierdzające że jego produkty są bezpieczne dla klientów. W interesie konsumentów zaś jest upewnienie się, że nabywają produkty opatrzone odpowiednimi certyfikatami, potwierdzającymi przeprowadzenie badań przez producenta co daje im gwarancję, że zakupione właśnie źródło światła nie stanowi dla nich zagrożenia.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o. oferuje usługi sprawdzające czy oferowane przez Twoją firmę źródła światła spełniają wymogi normy PN-EN 62471:2010 mówiącej o bezpieczeństwie fotobiologicznym lamp i systemów lampowych.