Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o. wykonuje pomiary oświetlenia.

Badania wykonywane są dla:

  • oświetlenia ogólnego,
  • oświetlenia miejsc pracy,
  • oświetlenia awaryjnego.

Pomiary wykonywane są nowoczesnym kalibrowanym urządzeniem z zachowaniem wysokiej wiarygodności i powtarzalności otrzymanych wyników.

Pomiar natężenia oświetlenia
Pomiar natężenia oświetlenia w hali produkcyjnej i magazynie

Pomiary i badanie parametrów oświetlenia

Oświetlenie kwalifikowane jest do kategorii fizycznych czynników środowiska pracy. Niewłaściwe oświetlenie jest dla korzystających z niego osób dużym dyskomfortem zmniejszającym wydajność pracy, a także podnoszącym znacznie ilość popełnianych błędów z powodu niedostrzegania szczegółów wykonywanych czynności. Brak należytego oświetlenia powoduje szybsze zmęczenie, rozproszenie uwagi, bóle głowy i oczu. Podobne objawy powoduje zbyt intensywne oświetlenie.
Pomiary i badanie parametrów oświetlenia wykonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (tekst jednolity: Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami).
Parametry, jakie powinno spełniać oświetlenie w poszczególnych miejscach zakładu pracy, szkoły, miejsca przebywania osób i użyteczności publicznej określają następujące przepisy:

  • pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego w miejscu pracy wewnątrz pomieszczeń PN-EN 12464-1:2012
  • pomiar natężenia oświetlenia elektrycznego w miejscu pracy na zewnątrz PN-EN 12464-2:2014-05
  • pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego wewnątrz pomieszczeń PN-EN 1838:2013-11

Podczas pomiarów określa się nie tylko wielkość natężenia oświetlenia w poszczególnych miejscach, ale także równomierność tego oświetlenia, wskaźnik (współczynnik) oddawania barw, oraz wskaźnik ograniczenia olśnienia (UGR).
Protokół z pomiarów parametrów oświetlenia na stanowiskach pracy jest jedynym potwierdzeniem zgodności oświetlenia z Polskimi Normami. Państwowa Inspekcja Pracy często wymaga okazania takiego dokumentu podczas przeprowadzanych kontroli. Posiadamy ważne uprawnienia w zakresie dozoru do wykonywania prac kontrolno – pomiarowych elektrycznych urządzeń pomiarowych pozwalające na podpisywanie protokołów z badań.

Pomiary oświetlenia cennik

Lp Usługa Cena netto
1 Pomiar oświetlenia stanowiska pracy (do 5 punktów pomiarowych na stanowisku) 85 PLN
2 Pomiar oświetlenia ogólnego pomieszczenia biurowego i podobnych od 65  PLN do 105 PLN
3 Pomiar oświetlenia ogólnego sala konferencyjna od 65 PLN do 120 PLN
4 Pomiar oświetlenia ogólnego szkolnej sali lekcyjnej ( w tym pomiar tablicy) 100 PLN
5 Pomiar oświetlenia ogólnego sali gimnastycznej 140 PLN
6 Pomiar oświetlenia ogólnego ciągów komunikacyjnych (korytarz schody) od 100 PLN do 220 PLN
7 Pomiar oświetlenia awaryjnego pomieszczeń 25 PLN za punkt
8 Pomiar oświetlenia awaryjnego ciągów komunikacyjnych i ucieczkowych 25 PLN za punkt
9 Pomiar oświetlenia ogólnego hal produkcyjnych / magazynowych w zależności od wielkości pomieszczenia

W cenę pomiarów wliczone jest opracowanie dokumentacji pomiarowej. Powyższe wartości są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT. Opłata za dojazd ekipy pomiarowej jest kalkulowana indywidualnie i zależy od odległości do zleceniodawcy.