Wiodące laboratorium badań urządzeń elektrycznych – gwarantujemy niezawodne testy i opiniowanie

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o. specjalizuje się w ocenie poprawności:

  • deklaracji zgodności produktów,
  • deklaracji długoterminowych dostawcy,
  • etykiet produktów,
  • Systemu Zarządzania Jakością.
Usługi konsultingowe Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o.
Usługi_konsultingowe_RCC_weryfikacja_dokumentów.Deklaracja zgodności produktów

Deklaracja zgodności produktów

Deklaracja zgodności produktów – jest dokumentem wystawianym, zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązkowo przez każdego producenta. Dokument ten stanowi wiążące oświadczenie producenta, że produkowane przez niego wyroby są zgodne z wymaganiami obowiązujących dyrektyw UE.
Nasz zespół nie tylko pomoże Państwu w stworzeniu takiego dokumentu ale również oceni poprawność tych, które obecnie Państwo stosują.

Deklaracja długoterminowa dostawcy

Deklaracja długoterminowa dostawcy – jest to dokument, nadający eksporterom uprawnienia w zakresie uproszczonego sposobu dokumentowania pochodzenia towarów w celu zastosowania szczególnych przepisów, dotyczących handlu na preferencyjnych warunkach pomiędzy Unią Europejską i niektórymi państwami.
Może być ona wystawiona na okres nie dłuższy niż dwa lata, licząc od daty jej utworzenia. Dzięki zastosowaniu tej formy deklaracji, dostawca wysyłający regularnie swoje produkty konkretnemu eksporterowi, posiadające status pochodzenia preferencyjnego, nie jest obowiązany każdorazowo wystawiać deklaracji dostawy, a to jest olbrzymim ułatwieniem.
W zakresie deklaracji długoterminowej dostawcy oferujemy Państwu zarówno ocenę poprawności w/w deklaracji jak również pomoc w jej stworzeniu.

Deklaracja długoterminowa dostawcy
Sprawdzanie etykiety produktu

Etykieta produktu

Etykieta produktu dla każdego konsumenta stanowi podstawowe źródło wiedzy, dotyczącej konkretnego wyrobu i ma olbrzymi wpływ na podejmowaną przez niego decyzję o zakupie. Właśnie dlatego, w celu ochrony praw konsumenckich, winna ona zawierać rzetelne informacje o produkcie. Należy również mieć świadomość, że etykieta ta zawsze jest przedmiotem urzędowej kontroli.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o. oferuje pomoc w stworzeniu, jak również ocenę poprawności informacji zamieszczonych na obecnie stosowanej w Państwa firmie etykiecie na zgodność z przepisami Unii Europejskiej oraz przepisami krajowymi.

Systemy Zarządzania Jakością

Systemy Zarządzania Jakością – nasz Ośrodek oferuje Państwu kompleksową pomoc doradczo-wdrożeniową, w obszarze systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz audytów i działań mających na celu doskonalenie systemów zarządzania jakością w Państwa firmie. Ponadto możemy zaproponować szkolenia z zakresu systemów zarządzania jakością, jednorazowe konsultacje oraz doradztwo techniczne.

System zarządzania jakością