LUMENexpo – dwudniowe forum wymiany poglądów i doświadczeń w branży oświetleniowej odbyło się w drugiej połowie października. RCC Sp. z o.o. miało okazję podczas forum nie tylko prezentować swoje usługi, ale też wspierać merytorycznie organizatora wydarzenie podczas konferencji oraz szkolenia otwartego.

Konferencja obejmowała kwestie jakości i bezpieczeństwa sprzętu oświetleniowego i wyrobów elektrotechnicznych w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych. Panel szkoleniowy poświęcony był wymaganiom prawnych rynku UE – nowej dyrektywy 2015/863 tzw. RoHS III oraz instrukcjom i etykietowaniu wg normy PN-EN 60598-1:2015.

Ze strony Ośrodka prezentacje oraz szkolenia prowadzili Izabela Górecka – Prezes Zarządu oraz Aleksander Cios – Specjalista ds. Badań.