Jak wspominaliśmy w jednym z wcześniejszych wpisów, każdy producent oraz przedsiębiorca wprowadzający sprzęt elektroniczny lub elektryczny powinien stosować do wytycznych RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Dyrektywa ta pozwala na zwiększenie ochrony środowiska oraz zdrowia człowieka poprzez ograniczenie stosowania w produkcji substancji szkodliwych, które mogą w późniejszym czasie przenikanić z odpadów elektrycznych i elektronicznych do otoczenia.
Wielu przedsiębiorców współpracuje z rynkami zagranicznymi, importując i eksportując gotowe produkty bądź ich komponenty. Wówczas kluczowym staje się poznanie wytycznych RoHS dla danego regionu świata.

RoHS – Kalifornia
Kalifornia objęta jest przepisami CA RoHS. Stawiane przez to rozporządzenie wymogi musi spełnić każdy producent, dystrybutor, hurtownik oraz sprzedawca detaliczny, który chce sprzedawać na terenie najludniejszego i najbogatszego stanu USA urządzenia elektroniczne wyszczególnione na liście DTSC (Departamentu Kontroli Substancji Toksycznych).

Główną różnicą między dyrektywą RoHS działającą na terenie Unii Europejskiej, a dyrektywą CA RoHS jest ograniczenie restrykcji jedynie do wąskiego grona, specyficznych urządzeń wideo, podanych na liście DTSC urządzeń elektrycznych.
Dodatkowo przepisy CA RoHS ograniczają stosowanie szkodliwych substancji takich jak: ołów, rtęć, kadm i chrom sześciowartościowy.
Co ważne, Kalifornijska dyrektywa RoHS, nie ogranicza stosowania dwóch bromowanych opóźniaczy płomienia: polibromowanych bifenyli (PBB) oraz polibromowanych difenyloeterów (PBDE).

Przepisy CA RoHS tyczą się wylistowanych urządzeń elektronicznych, które wyprodukowane zostały z datą i po dacie, objęcia danego urządzenia przepisami RoHS zatwierdzonymi w Kalifornii.
Zgodnie z identyfikacją DTSC istnieje dziewięć kategorii urządzeń elektrycznych, które muszą spełniać założenia CA RoHS. Na liście tej znajdują się:

  • urządzenia zawierające lampy katodowe (urządzenia CRT),
  • lampy katodowe (CRT),
  • monitory komputerowe zawierające CRT,
  • telewizory z ekranami LCD,
  • telewizory plazmowe,
  • przenośne odtwarzacze DVD i ekranem LCD,
  • laptopy z ekranem ciekłokrystalicznym (LCD),
  • stacjonarne monitory LCD,
  • telewizory zawierające CRT.

Zgodnie z przedstawioną listą, urządzeniami uważanymi za niebezpieczne odpady, są sprzęty z wyświetlaczem, którego przekątna jest większa niż 4 cale.

Kalifornijska dyrektywa RoHS dopuszcza natomiast pewne wyjątki, takie jak: urządzenia posiadające wyświetlacz, będące elementem pojazdu silnikowego lub też będące zwartym fragmentem bądź częścią urządzenia handlowego, medycznego, przemysłowego (w tym urządzenia monitorujące lub kontrolujące). Ostatnim wyjątkiem uwzględnionym w CA RoHS są urządzenia wyświetlające, które znajdują się na pralce lub suszarce do ubrań, lodówce, lodówko-zamrażarce, kuchence mikrofalowej, piecyku bądź kuchni, zmywarce, oczyszczaczu, osuszaczu powietrza lub klimatyzatorze.

Producenci urządzeń elektrycznych, które swoim zakresem obejmuje CA RoHS, zobowiązani są do zgłaszania w Departamencie ds. Recyklingu i Odzyskiwania Środków do 1 lipca każdego roku, urządzeń sprzedanych w minionym roku kalendarzowym.

Już niebawem kolejny artykuł z RoHS na świecie. Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.