WEBINARIUM – 2011/65/UE Dyrektywa RoHS II i 2015/863 dyrektywa RoHS III- jakie wymagania stawia producentom i importerom

By |2019-07-22T10:17:16+02:0013/09/2019|

Cel webinarium: Zapoznanie się z nowymi obowiązkami dotyczącymi produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z Dyrektywy RoHS II i RoHS III oraz podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność zabronionych substancji. Webinarium skierowane do: osób wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (producenci i importerzy), producentów podzespołów sprzętu elektrycznego [...]