Ekoprojekt dla oświetlenia – wymogi dla producentów i importerów – otwarte szkolenie

By |2021-02-23T14:50:31+01:0020/04/2021|

Termin 20.04.2021 Cel szkolenia: Zapoznanie się z nowymi wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 [...]

WEBINARIUM – 2011/65/UE dyrektywa RoHS II wymagania wobec producentów i importerów

By |2021-01-25T10:38:40+01:0015/12/2020|

Termin 15.12.2020 Cel webinarium: Cel webinarium jest zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z Dyrektywy RoHS II i RoHS III oraz podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność zabronionych substancji Webinarium skierowane do: osób wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (producenci i importerzy), [...]

WEBINARIUM – 2011/65/UE dyrektywa RoHS II wymagania wobec producentów i importerów

By |2020-09-10T15:35:23+02:0028/10/2020|

Termin 28.10.2020 Cel webinarium: Cel webinarium jest zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z Dyrektywy RoHS II i RoHS III oraz podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność zabronionych substancji Webinarium skierowane do: osób wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (producenci i importerzy), [...]

WEBINARIUM – 2011/65/UE dyrektywa RoHS II wymagania wobec producentów i importerów

By |2020-05-19T10:43:35+02:0018/06/2020|

Termin 18.06.2020 Cel webinarium: Cel webinarium jest zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z Dyrektywy RoHS II i RoHS III oraz podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność zabronionych substancji Webinarium skierowane do: osób wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (producenci i importerzy), [...]

Oprawy oświetleniowe – wymagania normatywne – szkolenie

By |2020-01-27T10:14:18+01:0005/03/2020|

Agenda szkolenia. Krótkie przedstawienie norm wchodzących w skład PN-EN 60598-2-xx. Omówienie najważniejszych terminów i definicji występujących w normie. Klasyfikacja opraw oświetleniowych. Poprawne znakowanie opraw. Zasady projektowania / konstruowania opraw zgodnie z wymogami normy. Bezpieczeństwo fotobiologiczne. Omówienie najważniejszych aspektów związanych z bezpieczeństwem elektrycznym opraw. Wymagane informacje w dokumentacji. Termin: 05.03.2020r. Miejsce: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp z [...]

Darmowe szkolenie „Wymagania prawne rynku UE – nowa dyrektywa RoHS III oraz instrukcje i etykietowanie wg normy PN-EN 60598-1:2015”

By |2019-09-05T15:49:06+02:0024/10/2019|

LUMENexpo - spotkanie świata nauki i biznesu. Zapraszamy do udziału w branżowym wydarzeniu skierowanym dla profesjonalistów! Szkolenie Branżowe "Wymagania prawne rynku UE- Nowa dyrektywa RoHS III oraz instrukcje i etykietowanie wg. Normy PN-EN 60598-1:2015", miejsce: sala konferencyjna na hali Godziny: 12:00 – 13:00 Udział w Szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia udziału (imię, nazwisko, mail, nazwa firmy) [...]

Szkolenie: Nowe obowiązki od lipca 2019 r. wynikające z Dyrektywy 2015/863 RoHS3- zarządzanie substancjami chemicznymi dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego

By |2019-07-22T10:05:56+02:0010/09/2019|

CEL SZKOLENIA: Zapoznanie się z nowymi obowiązkami wchodzących w życie od 22 lipca 2019r dotyczącymi produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z nowej dyrektywy RoHS 3 oraz podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność zabronionych substancji. PROGRAM SZKOLENIA: 1. Informacje na temat szczegółów dyrektywy RoHS, zakresu, definicji, wymagań. 2. [...]

Nadchodzące wydarzenia

  1. Wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) dla źródeł światła
  2. WEBINARIUM – 2011/65/UE dyrektywa RoHS II wymagania wobec producentów i importerów
  3. Znak CE i deklaracja zgodności UE dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych w tym oświetlenia - darmowe otwarte webinarium
  4. Wymogi Ekoprojektu (Ecodesign) dla źródeł światła
Idź do góry