Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp. z o.o. w Bytomiu podpisał umowę o współpracy z Ośrodkiem EEN (Enterprise Europe Network) w Rzeszowie http://www.een.wsiz.pl/.

Na mocy zawartego porozumienia strony uzgodniły chęć współpracy w szeroko rozumianym obszarze oceny zgodności wyrobów oraz oznaczenia CE.

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców z regionu Podkarpacia, współpraca ośrodka Enterprise Europe Network oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o. o., pozwoli w pełni rozwinąć potencjał oraz zdolności małych i średnich przedsiębiorstw, a tym samym da możliwość zwiększenia ich konkurencyjności, jak również wymiany handlowej i usługowej, na rynku zarówno lokalnym, regionalnym jak i międzynarodowym.§1

Celem i przedmiotem współpracy pomiędzy Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym RCC Sp. z o. o. a Ośrodkiem Enterprise Europe Network przy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie jest:

1. współpraca w zakresie wsparcia przedsiębiorców specjalistyczną wiedzą z zakresu:

  • badań substancji objętych systemem REACH(substancje chemiczne) a w tym: rejestracja REACH, usługi doradcze, badania, audyty, weryfikacja istniejącego procesu zapewnienia zgodności z REACH;
  • kontroli zgodności z dyrektywą RoHS: badania analityczne, usługa Certyfikacji Produktu, ocena materiałów/surowców;
  • bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł światła;
  • projektowania nowych produktów i technologii;
  • usług konsultingowych: deklaracje zgodności produktów, deklaracje długoterminowe dostawcy, etykiety produktów, System Zarządzania Jakością;

2. współpraca w realizacji spotkań o charakterze informacyjno-doradczym (seminaria otwarte i dedykowane, warsztaty, konferencje) dla przedsiębiorców z sektora MŚP;
3. współpraca w realizacji działań promocyjnych (rozpowszechnianie ulotek/folderów informacyjnych) związanych z projektem Enterprise Europe Network, którego wykonawcą jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Pierwszym etapem współpracy będzie seminarium pt. „OZNACZENIE CE NA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGAŃ DYREKTYWY ROHS II”, które odbędzie się w Rzeszowie 19 czerwca 2018 roku. Więcej o seminarium w linku.