Ładowanie Wydarzenia

Termin: 05.04.2022

Cel webinarium:
Zapoznanie się z wymaganiami wynikającymi z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Webinar skierowany do:
producentów i importerów wprowadzających na rynek UE urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich komponenty.

Program:

  1. Czym jest RoHS.
  2. Kogo dotyczą stawiane w dyrektywie wymagania.
  3. Omówienie poszczególnych załączników.
  4. Wskazanie głównych obowiązków wyznaczonych przez dyrektywę 2011/65/UE.
  5. Przykłady RoHS na świecie.
  6. RoHS – sankcje.
  7. Statystyki przekroczeń wraz z przykładami.
  8. Jak wykazać zgodność z dyrektywą RoHS.

Czas trwania webinarium 09:00-09:45

Warunki uczestnictwa:
Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący:
Izabela Górecka – Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o. o.
W codziennej pracy pomaga klientom w weryfikacji dokumentacji oraz prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu norm i dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej.