Ładowanie Wydarzenia

Termin 23.11.2021

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z nowymi wymaganiami wynikającymi z Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 w odniesieniu do etykietowania energetycznego źródeł światła oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 874/2012
oraz Rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012.

Szkolenie skierowane do:

  • osób wprowadzających na rynek UE źródła światła i oprawy oświetleniowe.

Program:

  1. Omówienie definicji źródła światła, produktu wyposażonego, oddzielnego sprzętu sterującego.
  2. Co nie podlega pod wymagania ekoprojektu.
  3. Jakie parametry należy spełnić dla źródeł światła i osprzętu sterującego-karta informacyjna produktu.
  4. Informacje obowiązkowe na produkcie, opakowaniu, stronie internetowej.
  5. Nowa etykieta energetyczna.
  6. Ważne daty, które obowiązują w ekoprojekcie.
  7. Najnowsze zmiany wprowadzone w lutym 2021 przez Komisję Europejską dotyczące ekoprojektu.

Czas szkolenia 09:30-12:30
Cena udziału 600 zł netto / 1 osoba* (obejmuje uczestnictwo w webinarium + materiały).
Opcjonalnie zaświadczenie z uczestnictwa w webinarium 59,00 zł netto / 1 sztuka
* dla członków Klastera Inteligentnego Oświetlenia oraz Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki koszt szkolenia 450 zł netto / 1 osoba

Warunki uczestnictwa:
Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący:
Izabela Górecka – Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o. o.
W codziennej pracy pomaga klientom w weryfikacji dokumentacji oraz prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu norm i dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej.