Ładowanie Wydarzenia

Agenda szkolenia.

  1. Krótkie przedstawienie norm wchodzących w skład PN-EN 60598-2-xx.
  2. Omówienie najważniejszych terminów i definicji występujących w normie.
  3. Klasyfikacja opraw oświetleniowych.
  4. Poprawne znakowanie opraw.
  5. Zasady projektowania / konstruowania opraw zgodnie z wymogami normy.
  6. Bezpieczeństwo fotobiologiczne.
  7. Omówienie najważniejszych aspektów związanych z bezpieczeństwem elektrycznym opraw.
  8. Wymagane informacje w dokumentacji.

Termin: 05.03.2020r.
Miejsce: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC Sp z o.o., 41-906 Bytom, ul. Popiełuszki 1
Czas szkolenia: 9:30-14:00
Cena: 750 zł netto

Cena obejmuje koszty uczestnictwa w zajęciach merytorycznych, materiałów szkoleniowych, certyfikatu oraz przerw kawowych podczas trwania zajęć.
Prowadzący Aleksander Cios specjalista w zakresie badań LVD i EMC. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań i dostosowywaniu urządzeń do aktualnych wymogów prawnych.

Rabaty:

  • 10% – przy zgłoszeniu 2-3 osób
  • 20% – przy zgłoszeniu powyżej 4 osób

Dla kogo:
Szkolenie przeznaczone jest w szczególności dla producentów, importerów, dystrybutorów, projektantów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości produktów oraz wszystkich chcących poszerzyć zakres swoich kompetencji o kwestie związane z spełnianiem wymagań normy PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne.