Ładowanie Wydarzenia

Termin 16.11.2021

Cel webinarium:
zapoznanie się z wymaganiami rejestracji oraz obowiązkiem stosowania etykiet energetycznych w Unii Europejskiej.

Webinarium skierowane do:
producentów, importerów i dystrybutorów oświetlenia.

Program:

Omówienie idei powstania bazy EPREL.
Zapoznanie się ze strukturą bazy danych.
Obowiązkowe dane techniczne do rejestracji produktu w bazie EPREL.

Czas webinarium 09:30-10:15

Webinarium otwarte – darmowe

Warunki uczestnictwa:
Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący:
Izabela Górecka – Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o. o. W codziennej pracy pomaga klientom w weryfikacji dokumentacji oraz prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu norm i dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej.

Regulamin szkoleń / webinarów w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym RCC Sp. z o.o