Ładowanie Wydarzenia

CEL SZKOLENIA:

Zapoznanie się z nowymi obowiązkami wchodzących w życie od 22 lipca 2019r dotyczącymi produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z nowej dyrektywy RoHS 3 oraz podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność zabronionych substancji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Informacje na temat szczegółów dyrektywy RoHS, zakresu, definicji, wymagań.
2. Uregulowania przepisów prawnych implementujących dyrektywę RoHS.
3. Problematyka klasyfikowania wyrobów do danej grupy produktów (kto dokonuje klasyfikacji i jakie są tego konsekwencje).
4. Wejście nowej Dyrektywy RoHS 3 w 2019 .
5. Wymagania dla producentów i importerów sprzętu elektronicznego i podmiotów wprowadzających wyrób na rynek w świetle RoHS.
6. Deklaracja zgodności UE, oznakowanie CE, a dyrektywa RoHS 2 i 3 – wymagania i konsekwencje.
W ramach odbytego szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
Nasze szkolenia prowadzone są przez zespół profesjonalistów, którzy dysponują nie tylko wiedzą teoretyczną, ale również wieloletnim doświadczeniem w danej branży.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest do osób wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (producenci i importerzy), producentów podzespołów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przekazujemy rzeczową wiedzę z nowych przepisów wynikających z dyrektywy, dotyczących kontroli substancji chemicznych dopuszczanych do obrotu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Przekazywane przez nas informacje są niezbędne podczas organizacji procedur formalnych, nakładanych na Przedsiębiorstwa przez prawo europejskie.

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu,
  • materiały szkoleniowe,
  • zaświadczenie o odbyciu szkolenia,
  • przerwę kawową.

Formularz zgłoszenia – Pobierz

Oferta szkolenia – Pobierz

 

Zapraszamy

Zespół RCC