Ładowanie Wydarzenia

Termin: 16.06.2020

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z obowiązującymi wymaganiami podstawowej normy dla Opraw oświetleniowych PN-EN 60598-1:2015 aby skonstruowanie i produkcji oprawy była zgodna z przepisami prawnymi UE.

Szkolenie skierowane do:

Producentów, importerów, dystrybutorów, projektantów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości produktów oraz wszystkich chcących poszerzyć zakres swoich kompetencji o kwestie związane z spełnianiem wymagań normy PN-EN 60598-1:2015 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne.

Program szkolenia.

  1. Krótkie przedstawienie norm wchodzących w skład PN-EN 60598-2-xx.
  2. Omówienie najważniejszych terminów i definicji występujących w normie.
  3. Klasyfikacja opraw oświetleniowych.
  4. Poprawne znakowanie opraw.
  5. Zasady projektowania / konstruowania opraw zgodnie z wymogami normy.
  6. Bezpieczeństwo fotobiologiczne.
  7. Omówienie najważniejszych aspektów związanych z bezpieczeństwem elektrycznym opraw.
  8. Wymagane informacje w dokumentacji.

Czas szkolenia: 9:30-13:30

Cena udziału 550 zł netto (obejmuje uczestnictwo w szkoleniu+ materiały+ zaświadczenie)
Rabaty:  10% – przy zgłoszeniu 2-3 osób

Warunki uczestnictwa:
Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący

Aleksander Cios specjalista w zakresie badań LVD i EMC. Posiada ponad 30 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu badań i dostosowywaniu urządzeń do aktualnych wymogów prawnych.

Regulamin szkoleń / webinarów w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym RCC Sp z o.o.