Ładowanie Wydarzenia

Cel webinarium:
Zapoznanie się z nowymi obowiązkami dotyczącymi produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z Dyrektywy RoHS II i RoHS III oraz podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność zabronionych substancji.

Webinarium skierowane do:
osób wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (producenci i importerzy), producentów podzespołów sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Program:

  1. Aspekty prawne dyrektywy RoHS2 ( definicje, kategorie EEE, wykluczenia i ograniczenia).
  2. Wymagania dla producentów i importerów sprzętu elektronicznego i podmiotów wprowadzających wyrób na rynek.
  3. Normy badawcze w zakresie RoHS.
  4. Etapy badań w zakresie RoHS, zwolnienia.
  5. Wejście dyrektywy RoHS 3, różnice względem dyrektywy RoHS 2.

Cena udziału 150 zł netto (obejmuje uczestnictwo w webinarium) opcjonalnie:

  • materiały z webinarium 50 zł netto,
  • zaświadczenie z uczestnictwa w webinarium 50 zł netto.

Warunki uczestnictwa:
Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszenia – Pobierz

Prowadzący:
Marta Łężniak jest absolwentką Chemii na  wydziale Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
Obecnie związana zawodowo z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym RCC Sp. z o.o., w którym pracuje na stanowisku Specjalisty ds. Badań w Pracowni Badań i Analiz Chemicznych.
W codziennej pracy zawodowej zajmuje się badaniami sprzętu elektrycznego i elektronicznego na zgodność z dyrektywą RoHS. Prowadzi pomiary przy użyciu takich technik jak przesiewowe badania  XRF,  pomiary ilościowe- jakościowoza pomocą spektrofotometu UV-Vis oraz chromatografu gazowego GC-MS/Py.