Ładowanie Wydarzenia

Cel webinarium:
Zapoznanie się z nowymi obowiązkami dotyczącymi produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z Dyrektywy RoHS II i RoHS III oraz podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność zabronionych substancji.

Webinarium skierowane do:
osób wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (producenci i importerzy), producentów podzespołów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Program:

  1. Aspekty prawne dyrektywy RoHS2 (definicje, kategorie EEE, wykluczenia i ograniczenia).
  2. Wymagania dla producentów i importerów sprzętu elektronicznego i podmiotów wprowadzających wyrób na rynek.
  3. Normy badawcze w zakresie RoHS.
  4. Etapy badań w zakresie RoHS, zwolnienia.
  5. Wejście dyrektywy RoHS 3, różnice względem dyrektywy RoHS 2.

Cena udziału 199,00 zł netto (obejmuje uczestnictwo w webinarium) opcjonalnie:

  • materiały z webinarium 59,00 zł netto,
  • zaświadczenie z uczestnictwa w webinarium 59,00 zł netto.

Warunki uczestnictwa:
Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszenia – Pobierz

Prowadzący:
mgr Izabela Górecka – Prezes Ośrodeka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o. o. Podsiada kilkuletnie doświadczenie w certyfikacji produktów na zgodność z obowiązującymi dyrektywami w tym dyrektywy RoHS. Prowadzi szkolenia z zakresu certyfikacji produktów. W codziennej pracy pomaga klientom w weryfikacji i ocenie dokumentacji technicznej pod względem obowiązujących norm i dyrektyw.