Ładowanie Wydarzenia

Termin 29.09.2020

Cel webinarium:
Cel webinarium jest zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi produkcji i wprowadzania do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wynikającymi z Dyrektywy RoHS II i RoHS III oraz podstawowymi metodykami badania wyrobów elektrycznych i elektronicznych na obecność zabronionych substancji

Webinarium skierowane do:
osób wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny (producenci i importerzy), producentów podzespołów sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Program:

  1. Aspekty prawne dyrektywy RoHS2 (definicje, kategorie EEE, wykluczenia i ograniczenia).
  2. Wymagania dla producentów i importerów sprzętu elektronicznego i podmiotów wprowadzających wyrób na rynek.
  3. Normy badawcze w zakresie RoHS.
  4. Etapy badań w zakresie RoHS,
  5. Wejście dyrektywy RoHS 3, różnice względem dyrektywy RoHS 2.

Czas webinarium 11:00-12:30

Cena udziału 250 zł netto (obejmuje uczestnictwo w webinarium+ materiały):

  • opcjonalnie zaświadczenie z uczestnictwa w webinarium 59,00 zł netto.

Warunki uczestnictwa:
Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący:
Izabela Górecka – Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o. o. W codziennej pracy pomaga klientom w weryfikacji dokumentacji oraz prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu norm i dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej.

Regulamin szkoleń / webinarów w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym RCC Sp z o.o.