Ładowanie Wydarzenia

Termin: 07.04.2022 – godzina 10:00-10:45

Cel webinarium:

Zapoznanie się z wymaganiami wynikającymi z dyrektyw i rozporządzeń obowiązujących dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz z obowiązującymi normami. Jak i kiedy znakować wyrób symbolem CE, kiedy i po co tworzymy deklarację zgodności UE.

Webinar skierowany do:
producentów i importerów wprowadzających na rynek UE urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich komponenty, organy nadzorujące i weryfikujące rynek.

Program:

  1. Pod jakie dyrektywy rozporządzenia oraz normy podlegają urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
  2. Wymagania znaku CE.
  3. Czy deklaracja zgodności UE jest obowiązkowa i kiedy należy ją zaktualizować.

Czas trwania webinarium 10:00-10:45

Warunki uczestnictwa:

Wypełnienie, akceptacja i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Prowadzący:
Izabela Górecka – Prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o. o.
W codziennej pracy pomaga klientom w weryfikacji dokumentacji oraz prowadzi konsultacje i szkolenia z zakresu norm i dyrektyw obowiązujących w Unii Europejskiej.