Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Rcc Sp. z o.o. – poznaj nas

RCC jako ośrodek badawczo-rozwojowy oferuje wsparcie w związku z zapewnieniem jakości produktów konsumpcyjnych przez producentów, dystrybutorów i dostawców.

Towary konsumpcyjne są obwarowane bardzo rygorystycznymi przepisami. Wzrasta również świadomość i wymagania odbiorcy docelowego dotycząca jakości nabywanych dóbr. To na producentach spoczywa odpowiedzialność by wytworzone przez nich produkty były bezpieczne dla zdrowia ludzkiego.

Akredytacja PCA

Ośrodek Badawczo Rozwojowy RCC Sp. z o.o. należy do grona akredytowanych laboratoriów ( nr akredytacji AB 1741). Uzyskaniem akredytacji jest potwierdzeniem wysokich standardów i kompetencji przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Jedyna w Polsce uprawniona instytucja do przyznawania akredytacji, doceniła trud włożony w dostosowanie jednostki do wymaganych standardów.

Przyznanie akredytacji przez PCA stanowi informację dla producentów i odbiorców, że OBR RCC spełnia wysokie standardy kadrowe i proceduralne, a wydane raporty są zgodne z normami oraz uznawane w całej Unii Europejskiej.

Zakresu akredytacji:
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201741,podmiot.html

Zadbaj o bezpieczeństwo oferowanych produktów

Skorzystaj z naszych usług w zakresie analiz i badań chemicznych, bezpieczeństwa fotobiologicznego.

Skontaktuj się z nami!


Mi