Kompatybilność Elektromagnetyczna – co to jest?

Podmioty wprowadzające do obrotu urządzenia elektryczne, elektroniczne i oświetleniowe są zobowiązane do umieszczenia w Deklaracji Zgodności zapisów zapewniających o spełnieniu przez wyrób wymagań norm związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną. Wynika to ze stosowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 roku.

Dlaczego warto badać produkt na zgodność z dyrektywą EMC?

Pomimo obowiązku prawnego spełnienia wymagań dyrektywy EMC producenci dalekowschodni, ale także krajowi wprowadzając produkt na rynki UE, traktując po macoszemu spełnianie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej.

Jest to wynik ciągłej presją ekonomicznej zmuszającej do stałego zmniejszania kosztów wytwarzania, przez co producenci zwracają głównie uwagę na zachowanie funkcjonalności urządzeń a pozbawiają produkt podstawowych elementów, które chronią przed zaburzeniami EMC wytwarzanymi przez sprzęt jak i zakłóceniami przyjmowanymi z zewnątrz.

Niestety kupując produkt bez przeprowadzenia badań nie jesteśmy w stanie sprawdzić czy spełnia w/w wymagania i często wprowadzamy na rynek produkt niezgodny, nie wiedząc o tym fakcie.

Kompatybilność Elektromagnetyczna - Badania na zgodność z dyrektywą EMC

Jak uniknąć kar i wycofania produktu z rynku niezgodnego z EMC?

 1. Zawsze kupuje produkt od sprawdzonego dostawcy lub wykonuj badanie.
 2. Pamiętaj zdarza się, że dana partia towaru różni się od innej poziomem wytwarzanych zaburzeń radioelektrycznych, przy niezmienionych walorach użytkowych
 3. Dobrym zwyczajem jest przeprowadzanie przesiewowych badań kompatybilności elektromagnetycznej sprowadzanych urządzeń na losowych próbkach z każdej dostarczonej partii.
 4. Podstawowe badania EMC nie muszą być kosztowne warto je przeprowadzić.
Badania EMC Kompatybilność Elektromagnetyczna - Badania na zgodność z dyrektywą EMC

Jak możemy Tobie pomóc?

Nasza pracownia EMC jest przygotowane do wykonywania badań wstępnych i inżynierskich, poprzedzających badania końcowe w jednostce certyfikowanej, w zakresie zaburzeń radioelektrycznych przewodzonych.

Możemy także wykonywać w tym zakresie szybkie badania przesiewowe poszczególnych partii sprowadzanych towarów.

Dysponujemy sprzętem pomiarowym do badań w zakresie jednofazowych napięć:

 • napięcie zasilające: do 300V prądu przemiennego,
 • częstotliwość: 50 lub 60 Hz (400Hz),
 • stabilizacja napięcia zasilającego: lepsza niż 0,3%,
 • maksymalny prąd zasilający: 10/16A max.

Przeprowadzamy badania na zgodność z normami:

 • PN-EN 55014-1:2017-06 „Kompatybilność elektromagnetyczna. Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń”. Norma ma zastosowanie do urządzeń zasilanych z sieci energetycznej i baterii (akumulatorów) stosowanych w środowisku domowym i obejmuje:
  • wszelkie urządzenia kuchenne, w tym roboty kuchenne, miksery, rozdrabniacze, malaksery, młynki do artykułów spożywczych, pralki, lodówki, suszarki, zmywarki i podobny sprzęt;
  • narzędzia elektryczne ręczne, przenośne, maszyny do pielęgnacji trawników i ogrodów, pilarki elektryczne oraz podobne urządzenia;
  • zabawki elektryczne i elektroniczne;
  • ładowarki do baterii i zewnętrzne zasilacze do stosowania z wymienionymi urządzeniami
  • zewnętrzne sterowniki zasilania wykorzystujące urządzenia półprzewodnikowe, aparatura elektromedyczna z napędem silnikowym, maszyny do dystrybucji towarów, maszyny rozrywkowe, projektory kinowe lub do slajdów.
 • PN-EN IEC 55015:2019 „Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne”. Zakresem tej normy objęte są:
  • wszelkie urządzenia oświetleniowe w zakresie światła widzialnego oraz urządzenia wykorzystujące promieniowanie UV (ultrafiolet) i IR (podczerwień) do zastosowań mieszkaniowych;
  • tablice i znaki reklamowe, oświetlenie neonowe reklamowe,
  • oświetlenie dekoracyjne;
  • części oświetleniowe urządzeń wielofunkcyjnych, gdzie część oświetleniowa jest funkcją podstawową.

Dla urządzeń oświetleniowych możemy także wykonać badania wstępne w zakresie promieniowania magnetycznego dla częstotliwości 9 kHz – 30 MHz. Warunkiem jest wielkość urządzenia, która nie może przekraczać 1,6 m, gdyż dysponujemy pętlą LLC (antena Van Veen) o średnicy 2m.

Sprawdzamy odporność urządzeń podczas narażeń opisanych w normach:

 • PN-EN 61000-4-11:2007 + A1:2017-09 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-11: Metody badań i pomiarów –Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia”.
 • PN-EN 61000-4-13:2007 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-13: Metody badań i pomiarów – Harmoniczne i interharmoniczne wraz z sygnałami sieciowymi w przyłączu zasilającym prądu przemiennego – Badania odporności na zaburzenia małej częstotliwości”.
 • PN-EN 61000-4-14:2007 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-14: Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na wahania napięcia”.
 • Wykonujemy także wstępne pomiary harmonicznych prądu wynikające z normy
  PN-EN 61000-3-2:2014-10 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3-2: poziomy dopuszczalne –Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający
  odbiornika ≤ 16A).

Zapraszamy do nawiązania kontaktu i współpracy.
Dla stałych klientów proponujemy korzystne rabaty. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji zleceń. W szczególnych przypadkach możliwe badania ekspresowe – w terminie do 24 godzin, przy wysyłce wyników badań pocztą elektroniczną.