eprel

Baza EPREL – nasza oferta

Jako Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC zapewniamy wsparcie i świadczymy usługi związane z przebadaniem opraw oświetleniowych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 2019/2015, definiującego obowiązkowe dane techniczne umieszczane w bazie EPREL. Wspieramy również klientów poprzez konsultacje w ww. zakresie.

Do 01.05.2021 obowiązkowo wszyscy producenci oraz importerzy oświetlenia musieli zarejestrować swoje produkty w bazie EPREL.
Dlatego Ośrodek Badawczo-Rozwojowy RCC wychodzą na przeciw oczekiwaniom klientów uruchamia usługę wsparcia rejestracji produktów w bazie EPREL.
Baza EPREL istnieje od 01.01.2019r zgodnie z wymogami UE każdy dostawca produktów związanych z energią, w tym oczywiście dostawcy oświetlenia mają obowiązek rejestracji swoich produktów.
Obecnie baza EPREL będzie powiązana z nowymi etykietami energetycznymi, a mianowicie jeśli produkt nie będzie w bazie, nie ma możliwości stworzenia prawidłowej etykiety. Zależność ta uwarunkowana jest kodem QR, który generuje się przy rejestracji w bazie EPREL.
Aby rejestracja przebiegła prawidłowo, należy w bazie umieścić odpowiednie dane techniczne oprawy oświetleniowej.

Baza EPREL – sprawdź czy dotyczy Ciebie

Regulacje prawne stosowane w UE związane z produkcją i dystrybucją oświetlenia, AGD oraz elektroniką użytkową należy zarejestrować w tzw. bazie EPREL.
Baza funkcjonuje od dwóch lat (od 01.01.2019r) i doczekała się już nowelizacji spowodowanej następstwami Brexitu oraz dodaniem nowych funkcjonalności.

Kilka słów o EPREL

Jest to rejestr etykiet energetycznych Komisji Europejskiej. (ang. European Registry for Energy Labelling). Obowiązek rejestracji w bazie wszystkich producentów, dostawców czy importerów produktów związanych z energią wprowadza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. Ww. rozporządzenie wraz z Dyrektywą ErP 2009/125/WE określają wymagania wobec produktów zużywających energię, tak aby ich efektywność była większa przy mniejszym zużyciu energii oraz nakładają obowiązek etykietowania energetycznego i rejestracji produkt w bazie przed jego wprowadzeniem na rynki Unii Europejskiej. Chcesz dowiedzieć się więcej (link do naszego artykułu).

baza danych produktów
etykieta energetyczna

Zmiany w bazie spowodowane Brexitem

Podstawową zmianą od 01.01.2021 jest zablokowanie wszystkich dostawców z Wielkiej Brytanii (nie uwzględniając Irlandii Północnej) i brak możliwości ich pracy z bazą EPREL. Co więcej, dodano nowy kraj – Irlandię Północną w celu odróżnienia dostawców z tego kraju, którzy poprzednio występowali jako Wielka Brytania. W konsekwencji Brexitu żaden nowy dostawca z UK nie może zarejestrować się w EPREL.
Rejestrując się w bazie, dostawca w zakładce dotyczącej informacji dostępnych publicznie, może odznaczyć pole „Compliance data visible to UK MSA”, które umożliwia brytyjskiemu organu nadzoru rynku sprawdzenie produkt, w części bazy dostępnej dla konsumenta.

Nowa funkcjonalność w bazie EPREL

Dodano do bazy nową funkcję dotyczącą nazwy dostawcy i identyfikatora modelu. Rejestrujący mogą teraz edytować nazwę, znak towarowy produktu oraz identyfikator modelu. Ta opcja będzie możliwa, dopóki dany produkt nie będzie podany do informacji publicznej i nie zostanie mu nadany numer rejestracyjny. Wcześniej niestety nie było to możliwości, a w przypadku pomyłek, rejestracja modelu ze wpisami, musiał zostać wykasowana a przy ponownym zgłoszeniu, należało od nowa przejść cały proces rejestracji.

Kto kontroluje obowiązek rejestracji w bazie EPREL?

Kontrola obowiązku rejestracji w bazie EPREL oraz etykiet energetycznych na produktach jest wykonywane przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej. Należy pamiętać, iż za niewypełnienie zobowiązań, odpowiednie rozporządzenie przewiduje sankcje karne np. kara pieniężna w wysokości od jednokrotności do dziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Jak poruszać się w bazie EPREL – co i jak uzupełnić?

Aby sprawnie i szybko zarejestrować produkt w bazie, należy zgromadzić odpowiednie dane techniczne dotyczące rejestrowanego wyrobu i umieścić je w prawidłowych zakładkach bazy EPREL. Pomagamy w zgłaszaniu produktów do bazy EPREL

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Dodatkowo zapraszamy na nasze szkolenia i webinaria (link do szkoleń).

Skorzystaj z usług Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC Sp. z o.o. odnośnie EPREL