Asystent specjalisty ds. badań
Miejsce pracy: Pracownia Kompatybilności Elektromagnetycznej  Ośrodka Badawczo-Rozwojowego RCC sp. z o.o.
Do obowiązków na ww. stanowisku pracy należeć będzie:

 • przeprowadzanie badań prototypów oraz produktów elektrotechnicznych (oświetleniowych, elektroinstalacyjnych, itp.) pod kątem ich bezpieczeństwa, kompatybilności elektromagnetycznej oraz funkcjonalności,
 • opracowywanie raportów z badań,
 • sprawowanie opieki nad powierzonymi stanowiskami badawczymi.

Czego szukamy u idealnego kandydata?

 • co najmniej wykształcenie średnie techniczne o specjalności: elektrotechnika, elektronika, mechatronika lub pokrewne,
 • umiejętność obsługi urządzeń laboratoryjnych (multimetry, oscyloskopy, analizatory, rejestratory, itp.),
 • umiejętność posługiwania się dokumentami normalizacyjnymi (dyrektywy, normy, rozporządzenia),
 • umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania napotykanych problemów oraz wyciągania wniosków,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • sumienność, punktualność, otwartość na nowe doświadczenia, zmysł techniczny, umiejętności pracy pod presją czasu,
 • odpowiedzialność za terminową i efektywną realizację przydzielonych zadań.

Mile widziane:

 • znajomość jęz. angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentów normalizacyjnych (dyrektyw, norm, rozporządzeń), znajomość języka na poziomie umożliwiającym pisanie pism, rozumienie tekstów fachowych,
 • wiedza specjalistyczna z branży elektrotechnicznej oraz techniki świetlnej.

Co oferujemy?

Umowę o pracę na pełny etat w akredytowanym laboratorium, atrakcyjne wynagrodzenie, pracę pełną wyzwań.
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stabilne zatrudnienie i terminowość wynagrodzeń. Możliwość rozwoju zawodowego i nabycia nowych umiejętności.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Aplikację należy przesłać drogą elektroniczną na adres rekrutacja@rcc.com.pl.